Skip to content

Esittely

Vaasan Reserviläisten toiminta jakaantuu urheilu- ja ampumatoimintaan, perinnetoimintaan ja hengelliseen toimintaan. Suosituimpana näistä on ampumatoiminta, jossa yhdistyksellä on aktiivinen rooli Vaasan alueella. Suosituimpia lajeja ovat olleet mm. SRA ja Perinneaseammunnat. Myös MPK:n Pohjanmaan koulutus – ja tukiyksikön koulutustarjonta täydentää yhdistyksemme jäsenten reserviläisosaamista ja -harrastamista. MPK:n toimintaan on mahdollista myös sitoutua; erilaisia tehtäviä on paljon aina avustajasta kouluttajaan tai harjoituksenjohtajaan asti. Kymmeniä jäseniämme on myös mukana Puolustusvoimien Maakuntajoukoissa, Pohjanmaan komppaniassa.

Reserviläisten kannattaa muistaa, että omaan sijoituskelpoisuuteensa voi vaikuttaa myös osallistumalla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) reserviläisille tarjoamaan koulutukseen. Tähän on erittäin hyvät mahdollisuudet myös Pohjanmaalla, jossa MPK:n koulutti yli 1100 reserviläistä viime vuonna.

Aktiivisen reserviläisen urapolkua voi siis edelleenkehittää ja täydentää sekä yhdistystasolla että MPK:n kautta.
Yhdistyksen ammunnat suoritetaan pääosin Kivijärven ampumaradoilla, jossa on varsin mukavat mahdollisuudet harrastaa monipuolisesti erilaisia reserviläisen ampumataitoa kehittäviä lajeja.

Hallitus